x

Přečtěte si

Královské kalendárium
Historické události očima renomovaného historika Jiřího Pernese.
Královské kalendárium 11. díl
15. duben 1759: Pruská vojska vpadla do Čech
Pruské království a jeho vládce Fridrich II. byli nejvážnějšími nepřáteli Marie Terezie, první ženské panovnice na habsburském trůnu. Hned poté, co se v roce 1740 ujala vlády, vypověděl jí pruský král válku, díky níž od habsburské monarchie a České koruny odtrhl Slezsko a připojil je ke svému státu. Válka skončila 25. prosince 1745 mírem uzavřeným v Drážďanech. Marie Terezie se jím vzdala Slezska a Kladska ve prospěch Pruska, pruský král Fridrich II. zase naopak uznal jejího manžela Františka…
přečíst
15. dubna 2019
Královské kalendárium 10. díl
31. březen 1890: Češi se chystají uspořádat zemskou jubilejní výstavu
Posledního březnového dne roku 1890 podepsal Bedřich Karel hrabě Kinský dopis adresovaný císaři Františku Josefovi I. Co nejponíženěji v něm panovníka žádal o povolení uspořádat v Praze výstavu, která by veřejnosti ukázala, jak velký pokrok udělalo Království české za posledních sto let. Hrabě Kinský v listě připomínal, že v září 1791 se v Praze nechal korunovat českým králem císař Leopold II. Na jeho počest tehdy uspořádali majitelé průmyslových závodů v Čechách výstavu svých výrobků, kterou…
přečíst
31. března 2019
Královské kalendárium 9. díl
9. únor 1354: Korunovace Anny Svídnické v Cáchách
Starobylé město Cáchy, které leží v Porýní – německy Aachen – bylo oblíbeným sídlem římského císaře Karla Velikého. Z úcty k němu a ke karlovské tradici proto právě zde probíhaly až do roku 1531 korunovace římských králů a jejich manželek. Karel IV. zde byl spolu se svou manželkou Annou Falckou korunován římským králem již v červenci 1349. Jakkoli v oblasti politické osud českému králi přál, osobního štěstí mu příliš nedaroval: 2. února 1353 Anna Falcká zemřela. Byla to již druhá Karlova choť,…
přečíst
9. února 2019
Královské kalendárium 8. díl
30. leden 1889: Smrt císařova syna
Císaře Františka Josefa I. postihla během jeho dlouhého života řada osobních tragédií. Bylo jich tolik, že sám s jistou dávkou rezignace říkal: „Ich bin ein Pechvogel“ Česky asi tolik jako: „Jsem smolař.“ Ještě smutnější byl jiný jeho povzdech: „Mir nichts ersparrt! – Ničeho jsem nebyl ušetřen!“ K tomu nejhoršímu, co Františka Josefa I. potkalo, patřila smrt jeho jediného syna, korunního prince Rudolfa. Došlo k ní 30. ledna 1889 na zámečku Mayerling nedaleko Vídně, kde následník trůnu spáchal…
přečíst
30. ledna 2019
Královské kalendárium 7. díl
16. prosinec 1740: Vpád pruské armády do Slezska
Marie Terezie ještě neseděla na trůnu ani dva měsíce, a už musela čelit útokům nepřátel, kteří ji chtěli zbavit koruny, případně uloupit část území zděděného po předcích. Patřil mezi ně také pruský král Bedřich II., jehož vojska už 16. prosince 1740 vtrhla na území habsburské monarchie. Tento panovník se dlouhodobě zabýval myšlenkou, že ke svému království připojí sousední Slezsko, nejsevernější a také průmyslově nejvyspělejší část podunajského soustátí. Jen několik dní poté, co se Marie…
přečíst
16. prosince 2018
načíst další
1 2 3 4
chcete se zeptat?
odběr newsletteru