x

Přečtěte si

Královské kalendárium
Historické události očima renomovaného historika Jiřího Pernese.
Královské kalendárium 1. díl
30. červenec 1366: Karel IV. zakládá Karlovu kolej v Praze
Když se 11. července 1366 císaři Karlovi IV. v Praze narodila dcera Anna – první dítě vzešlé z jeho manželství s Alžbětou Pomořanskou – uspořádal na její počest oslavy, na něž se sjeli významní hosté z celé Evropy. Panovník se rozhodl využít této příležitosti k počinu důležitému pro český duchovní život: 30. července téhož roku založil univerzitní kolej, která měla na věčnou paměť nést jeho jméno – Collegium Carolinum. Univerzitní koleje byly prostředím, které umožňovalo, aby profesoři a…
přečíst
30. července 2018
1 2 3 4
chcete se zeptat?
odběr newsletteru