x

Přečtěte si

Královské kalendárium
Historické události očima renomovaného historika Jiřího Pernese.
Královské kalendárium 9. díl
nový díl
9. únor 1354: Korunovace Anny Svídnické v Cáchách
Starobylé město Cáchy, které leží v Porýní – německy Aachen – bylo oblíbeným sídlem římského císaře Karla Velikého. Z úcty k němu a ke karlovské tradici proto právě zde probíhaly až do roku 1531 korunovace římských králů a jejich manželek. Karel IV. zde byl spolu se svou manželkou Annou Falckou korunován římským králem již v červenci 1349. Jakkoli v oblasti politické osud českému králi přál, osobního štěstí mu příliš nedaroval: 2. února 1353 Anna Falcká zemřela. Byla to již druhá Karlova choť,…
přečíst
9. února 2019
Královské kalendárium 8. díl
30. leden 1889: Smrt císařova syna
Císaře Františka Josefa I. postihla během jeho dlouhého života řada osobních tragédií. Bylo jich tolik, že sám s jistou dávkou rezignace říkal: „Ich bin ein Pechvogel“ Česky asi tolik jako: „Jsem smolař.“ Ještě smutnější byl jiný jeho povzdech: „Mir nichts ersparrt! – Ničeho jsem nebyl ušetřen!“ K tomu nejhoršímu, co Františka Josefa I. potkalo, patřila smrt jeho jediného syna, korunního prince Rudolfa. Došlo k ní 30. ledna 1889 na zámečku Mayerling nedaleko Vídně, kde následník trůnu spáchal…
přečíst
30. ledna 2019
Královské kalendárium 7. díl
16. prosinec 1740: Vpád pruské armády do Slezska
Marie Terezie ještě neseděla na trůnu ani dva měsíce, a už musela čelit útokům nepřátel, kteří ji chtěli zbavit koruny, případně uloupit část území zděděného po předcích. Patřil mezi ně také pruský král Bedřich II., jehož vojska už 16. prosince 1740 vtrhla na území habsburské monarchie. Tento panovník se dlouhodobě zabýval myšlenkou, že ke svému království připojí sousední Slezsko, nejsevernější a také průmyslově nejvyspělejší část podunajského soustátí. Jen několik dní poté, co se Marie…
přečíst
16. prosince 2018
Královské kalendárium 6. díl
26. listopad 1346: Karel IV. korunován římským králem
Dne 26. listopadu 1346 byl kralevic Karel, syn českého krále Jana Lucemburského, v Bonnu korunován římským králem. Cesta ke královské koruně nebyla jednoduchá. Samozřejmě, že Karel i jeho otec Jan snili o tom, že na hlavě příslušníka lucemburského rodu jednou tato bájná koruna spočine. Problém ovšem byl v tom, že říše již krále měla, Ludvíka Bavora, a to od roku 1314. Situace se změnila v roce 1342, kdy se novým papežem stal Karlův dlouholetý přítel a učitel Pierre de Rossières, který na…
přečíst
26. listopadu 2018
Královské kalendárium 5. díl
29. říjen 1914: Stížnosti arcivévody Bedřicha císaři Františku Josefovi I. na chování českého národa
Když 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku, která brzy přerostla v konflikt celosvětový, jmenoval císař František Josef I. vrchním velitelem spojené c. a k. polní armády svého příbuzného, arcivévodu Bedřicha. Sám si již na tuto zodpovědnou funkci netroufal, protože chápal, že jej vysoký věk – v roce 1914 se dožil 84 let – do značné míry omezuje. Arcivévoda Bedřich patřil k těm příslušníkům rodu habsbursko-lotrinského, kteří měli k českým zemím velice blízko. Narodil se na…
přečíst
29. října 2018
načíst další
1 2
chcete se zeptat?
odběr newsletteru