x

Přečtěte si

Královské kalendárium
Historické události očima renomovaného historika Jiřího Pernese.
Královské kalendárium 6. díl
26. listopad 1346: Karel IV. korunován římským králem
Dne 26. listopadu 1346 byl kralevic Karel, syn českého krále Jana Lucemburského, v Bonnu korunován římským králem. Cesta ke královské koruně nebyla jednoduchá. Samozřejmě, že Karel i jeho otec Jan snili o tom, že na hlavě příslušníka lucemburského rodu jednou tato bájná koruna spočine. Problém ovšem byl v tom, že říše již krále měla, Ludvíka Bavora, a to od roku 1314. Situace se změnila v roce 1342, kdy se novým papežem stal Karlův dlouholetý přítel a učitel Pierre de Rossières, který na…
přečíst
26. listopadu 2018
Královské kalendárium 5. díl
29. říjen 1914: Stížnosti arcivévody Bedřicha císaři Františku Josefovi I. na chování českého národa
Když 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku, která brzy přerostla v konflikt celosvětový, jmenoval císař František Josef I. vrchním velitelem spojené c. a k. polní armády svého příbuzného, arcivévodu Bedřicha. Sám si již na tuto zodpovědnou funkci netroufal, protože chápal, že jej vysoký věk – v roce 1914 se dožil 84 let – do značné míry omezuje. Arcivévoda Bedřich patřil k těm příslušníkům rodu habsbursko-lotrinského, kteří měli k českým zemím velice blízko. Narodil se na…
přečíst
29. října 2018
Královské kalendárium 4. díl
Říjen 1350: Vážný úraz Karla IV.
V říjnu roku 1350 utrpěl římský císař a český král Karel IV. nesmírně těžký úraz. Nevíme přesně, kdy se tak stalo, dostupné prameny hovoří o první polovině měsíce. Bylo to však zranění tak závažné a těžké, že historikové dokonce mluví o Karlově „smrtelném úrazu“. Z tohoto důvodu nemůže připomínka tak osudové události chybět ani v našem kalendáriu, přestože nejsme schopni s přesností na den určit, kdy k ní došlo. Na podzim roku 1350 se Čechami a pak i ostatními zeměmi Evropy začala šířit zpráva…
přečíst
15. října 2018
Královské kalendárium 3. díl
8. září 1909: Císař František Josef I. na vojenských manévrech
Císař František Josef I. byl – mimo jiné – také vrchním velitelem rakousko-uherské branné moci. Od dětství byl vychováván jako voják a armáda patřila k věcem, které jej bavily a které měl rád. Obzvláště se jeho oblibě těšily manévry – vojenská cvičení, jež měla udržovat vojsko v bojeschopném stavu. Cvičení c. a k. armády se konala takřka každoročně. Za „císařské“ manévry se však považovaly jen ty, jichž se účastnil panovník osobně. Za dobu vlády Františka Josefa I. se jich konalo celkem 40.…
přečíst
8. září 2018
Královské kalendárium 2. díl
26. srpen 1346: Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!
Městečko Crécy leží v severní Francii v departementu Somme poblíž města Abbeville. Je to daleko od Čech, ale vzdor tomu se toto místo hluboce zapsalo do českých dějin. Známe je však spíše pod českým označením Kresčak. Dne 26. srpna 1346 se v jeho blízkosti odehrála krutá bitva mezi anglickým a francouzským vojskem, v níž na straně Francouzů bojovali i čeští rytíři, vedení králem Janem Lucemburským. Po boku svého otce bojoval také jeho prvorozený syn Karel, v té době již zvolený římský král.…
přečíst
26. srpna 2018
načíst další
1 2 3 4
chcete se zeptat?
odběr newsletteru