x
Královské kalendárium 9. díl

9. únor 1354: Korunovace Anny Svídnické v Cáchách

9. únor 1354: Korunovace Anny Svídnické v Cáchách

Starobylé město Cáchy, které leží v Porýní – německy Aachen – bylo oblíbeným sídlem římského císaře Karla Velikého. Z úcty k němu a ke karlovské tradici proto právě zde probíhaly až do roku 1531 korunovace římských králů a jejich manželek. Karel IV. zde byl spolu se svou manželkou Annou Falckou korunován římským králem již v červenci 1349. Jakkoli v oblasti politické osud českému králi přál, osobního štěstí mu příliš nedaroval: 2. února 1353 Anna Falcká zemřela. Byla to již druhá Karlova choť, která předčasně skonala. Byť po ní Karel truchlil, nemohl zůstat dlouho sám, neboť i jeho soukromý život byl do značné míry politickou záležitostí.

Proto již měsíc po Annině předčasném odchodu začal vyjednávat o možném sňatku s Annou Svídnickou, dcerou javorského knížete Jindřicha. Protože byla současně neteří slezského knížete Bolka Svídnického, který neměl vlastní potomky, byla Anna dědičkou javorského a svídnického knížectví. Kdyby se Karlův plán zdařil, získal by sňatkem s ní vládu nad celým Slezskem, což pro něj bylo velmi důležité.

Nic na tom neměnila ani skutečnost, že původně s ní počítal jako s nevěstou pro svého ročního syna Václava, kterého mu porodila Anna Falcká 17. ledna 1350. Nelítostná smrt mu však syna v necelých dvou letech vyrvala a krátce poté zemřela i manželka. A to situaci zcela změnilo.

Karel IV. se začal o krásnou, tehdy jen čtrnáctiletou Annu Svídnickou ucházet a uspěl. Již 27. května 1353 slavili v Budíně svatbu, načež Anna byla 28. července 1353 v Praze korunována českou královnou. Karlovi tak po boku stanula nejen žena půvabná, nýbrž také vzdělaná a ovládající dvorní etiketu, neboť po smrti svých rodičů vyrůstala u příbuzných na uherském královském dvoře. Její tehdy sedmatřicetiletý manžel usiloval o to, aby jí byly prokázány všechny pocty, které jí náležely a právem patřily. Proto také rozhodl, že bude 9. února 1354 v Cáchách korunována římskou královnou. Tomuto obřadu věnoval Karel IV. velkou pozornost a Annin vjezd do města byl provázen velkou pompou a mnoha slavnostmi. Ulicemi města projížděla za nadšeného jásotu místních obyvatel a vlastní obřad v hlavním chrámu proběhl se vší důstojností. Ironií osudu se však Karel sám korunovace zúčastnit nemohl, neboť krátce před ní musel narychlo odjet do Lucemburska, aby právě odtud řídil akce proti novému nebezpečí, jež se proti jeho vládě vynořilo v Itálii.

Pro České dukáty sepsal historik Jiří Pernes.

Doporučujeme
Karel IV.
Karel IV.
zobrazit dukát
zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru