x
Královské kalendárium 13. díl

31. březen 1890: čeští vlastenci podnikají zásadní krok k uspořádání Zemské jubilejní výstavy

31. březen 1890: čeští vlastenci podnikají zásadní krok k uspořádání Zemské jubilejní výstavy

Posledního březnového dne roku 1890 podepsal hrabě Bedřich Karel Kinský dopis adresovaný císaři Františku Josefovi I. Co nejponíženěji v něm panovníka žádal o povolení uspořádat v Praze výstavu, která by veřejnosti ukázala, jak velký pokrok udělalo Království české za posledních sto let.

Hrabě Kinský v listě připomínal, že v září 1791 se v Praze nechal korunovat českým králem císař Leopold II. Na jeho počest tehdy uspořádali majitelé průmyslových závodů v Čechách výstavu svých výrobků, kterou tehdejší panovník v doprovodu své choti skutečně navštívil.  Nyní, o sto let později, chtěli podnikatelé působící v Království českém uspořádat výstavu novou, jubilejní, která by demonstrovala jejich současné úspěchy.

Důležité bylo, že chtěli zorganizovat společnou výstavu česko-německou, na níž by se rovnou měrou podíleli podnikatelé čeští a němečtí, protože tehdy Čechy byly zemí dvojího lidu, zemí, v níž vedle sebe žili i Češi, i Němci.

Císař František Josef I. s nelibostí vnímal napětí, které mezi oběma etniky toto konfliktní soužití vyvolávalo, a naopak vítal podniky společné, které mohly ke snížení vzájemného nepřátelství přispět. Proto k pořádání výstavy dal nejen souhlas, ale 12. května 1890 dokonce přijal deputaci výstavního výboru a přislíbil, že nad výstavou přijme protektorát.

Osudem těžce stíhaný panovník se však ani v tomto případě neměl z připravovaného podniku těšit. V průběhu roku 1890 se v důsledku neúspěšného vyjednávání mezi zástupci obou národů o nové uspořádání česko-německých vztahů situace opět vyostřila, a to do té míry, že se Němci rozhodli svoji účast na výstavě odříci.

Netajili se přesvědčením, že Češi sami – které pokládali za slabší, méně vyspělé, méně bohaté a méně schopné – bez jejich účasti výstavu uspořádat nedokážou. Ale tentokrát se přepočítali. Jejich gesto vyvolalo v řadách českých vlastenců pocit vzdoru a odhodlání přivést celý podnik k úspěšnému konci za každou cenu.
„My, šestimiliónový národ, obývající země Koruny české, troufáme si uspořádati výstavu sami tak nádhernou, tak skvělou a imposantní, že nad tím nepřátelé naši užasnou,“ napsaly pražské Národní listy 29. července 1890.

Skutečně, celonárodní nadšení vyvrcholilo 15. května 1891, kdy se v Praze-Holešovicích otevřely brány nového výstaviště, a Zemská jubilejní výstava byla zahájena. Císař zůstal jejím protektorem i za těchto okolností a 26. září 1891 výstavu osobně navštívil.

Pro České dukáty sepsal historik Jiří Pernes.
Zdroje obrázků: ČT24, E15.cz

31. březen 1890: čeští vlastenci podnikají zásadní krok k uspořádání Zemské jubilejní výstavy
Doporučujeme
František Josef I.
František Josef I.
zobrazit dukát
zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru