x
O dukátech - České dukáty

Mince, medaile nebo dukát? Základy mincovního názvosloví

Mince, medaile nebo dukát? Základy mincovního názvosloví

Pokud chcete vytvořit hodnotnou sbírku, je pro vás důležitým prvním krokem zorientovat se v názvosloví. Naučte se správně pojmenovat předmět svého zájmu.

Vznik prvních mincí v naší západní civilizaci datujeme do sedmého století před naším letopočtem. Objevovat se začaly v městech Malé Asie, nazývaly se startéry a vyrobeny byly z elektra (přírodní směsi zlata a stříbra). Označovaly se raženou značkou města či panovníka. Mince značně usnadnily obchod, a proto se rychle rozšířily za hranice Malé Asie.

První mince ražené českými panovníky datujeme do desátého století našeho letopočtu. Říkalo se jim denáry a vyrobeny byly ze stříbra. První zlaté mince na našem území razil Jan Lucemburský, a to tzv. florény. Za vlády Karla IV. se v Čechách byl vyražen první dukát. Dukát, původem z Benátek, se pro svou vysokou ryzost (23 a 3/4 karátu) a stabilní hmotnost (3,49 g) stal na dlouhá staletí obecně uznávaným platidlem velké části Evropy.

Z tohoto krátkého historického exkurzu můžeme vyčíst jednu základní informaci. Mince jsou prostředkem směny čili legálním platidlem. Rozlišujeme je na plnohodnotné a neplnohodnotné. U prvně jmenovaných vychází jejich hodnota z materiálu, ze kterého jsou vyraženy (zlato nebo stříbro). Za jejich pravost ručí panovník, stát nebo jiná autorita, která je vydává. Druhé v pořadí jsou pak raženy z obecných kovů a jejich hodnota, resp. oběh musí být upraven zákonem.

Dnes právo vydávat (emitovat) mince delegují státní autority nejčastěji na své centrální banky. Ražbu zajišťují mincovny. Každá moderní mince má své náležitosti, zpravidla se jedná o nominální hodnotu, název a znak vydávajícího státu a ročník vydání.

Mince, medaile nebo dukát? Základy mincovního názvosloví

Na českých mincích tak najdeme nominál 1–50 Kč, nápis Česká republika, znak českého lva a rok vydání, 1993 a pozdější. Vydávání mincí má u nás na starosti Česká národní banka a razí je pro ni Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.

Na paměť významných osobností, událostí či k připomenutí významných památek vydávají ty samé autority pamětní mince. V našem případě opět Česká národní banka stanovuje pětiletý Emisní plán českých pamětních mincí. Mince mají nominální hodnotu 200 Kč a 500 Kč v případě stříbrných a 5000 Kč a 10 000 Kč v případě zlatých. Stříbrné mince jsou věnovány významným národním výročím. Zlaté 5000 Kč mince jsou aktuálně raženy v cyklech po deseti a připomínají významné památky. Zlaté 10 000 Kč mince vydává banka při příležitosti mimořádných národních výročí.

Připomeňme, že ač se jedná primárně o sběratelskou záležitost, jsou i tyto mince stále legálními platidly s nominální hodnotou, za kterou teoreticky můžete jít nakoupit do obchodu. Tržní hodnota mincí však tu nominální převyšuje, a tak by se vám to nevyplatilo. Centrální banka však garantuje odkup mince za nominální hodnotu, což může být zajímavé v momentě, kdy sběratelská hodnota či hodnota kovu klesne pod úroveň hodnoty nominální. Pravděpodobnost, že se tak stane, je ale minimální. Z historie známe mnoho státních bankrotů a příkladů znehodnocených měn. Zlaté a stříbrné mince v různých obměnách existují již více jak dva a půl tisíciletí. Poslední věc, kterou zmíníme o mincích, je jejich specifický daňový režim. Zlaté jsou osvobozené od DPH v plném rozsahu, stříbrné pak do výše nominální hodnoty.

Pamětní medaile na rozdíl od pamětních mincí nejsou platidly. Postrádají tedy nominální hodnotu a jejich vydávání nenáleží pouze státní autoritě. Historie vydávání medailí je rovněž pestrá a sahá až do období antiky. První opravdovou pamětní medaili podobnou těm dnešním vytvořil v patnáctém století italský rytec a sochař Pisanello. Záhy si tento formát získal oblibu mocných, kteří vydáváním medailí slavili své vojenské úspěchy, narození potomků či se jimi jinak prezentovali před svými významnými hosty. Medaile byly vydávány v nižších nákladech a důraz byl kladen na jejich estetickou hodnotu, přičemž autor nebyl omezen náležitostmi mincí. Ty nejprestižnější byly raženy do velkého množství drahého kovu. To z nich dnes činí opravdu zajímavé sběratelské rarity.

Pamětní medaile se i dnes vydávají na paměť významných osobností, k připomenutí důležitých událostí, památek či pro reprezentační účely. České dukáty jsou technicky vzato rovněž pamětními medailemi. Použít lze i označení dukátové medaile. Ražby ve zlatě označujeme jako dukáty z toho důvodu, že zachováváme historickou kontinuitu: provedení, průměr, ryzost i hmotnost našich medailí odpovídají legendárním prvorepublikovým svatováclavským dukátům. Na tom si velmi zakládáme.

Vedle dukátových medailí vydáváme i medaile stříbrné. Pro ty z cyklu Na paměť českých králů a královen lze použít i označení stříbrný odražek. Odražky jsou plnohodnotné medaile ražené z jiného kovu, než je obvyklé. Základem cyklu Na paměť českých králů a královen je dukát ve čtyřech provedeních - dukát, dvoudukát, pětidukát a desetidukát. Pro sběratele, kteří ve svých sbírkách preferují dostupnější stříbro, nabízíme stříbrné odražky dukátu, dvoudukátu, pětidukátu a desetidukátu. Jejich průměr a výtvarné zpracování jsou shodné se zlatými předlohami. Liší se použitým kovem, ryzostním puncem a některými technickými specifikacemi.

Dukáty za první republiky i později (razily se v letech 1923 1982) měly status tzv. obchodních mincí. Jedná se o speciální mince určené k obchodování s drahými kovy. Nemají nominální hodnotu, jejich hodnota není určena v peněžní jednotce, ale dána tržní cenou drahého kovu. Svatováclavské dukáty měly však již v době svého vzniku velkou hodnotu symbolickou a dnes jsou vyhledávaným sběratelským artiklem.

Pro obchodování s kovy se v současnosti nejčastěji používají investiční slitky a investiční mince. Investičními nazýváme mince, které mincovny doslova chrlí ve vysokých množstvích. Zpravidla se stejným výtvarným návrhem opakujícím se po dlouhá desetiletí. Jejich sběratelská a umělecká hodnota jsou minimální. Jde zde v prvé řadě o obsah zlata (i když se najdou i výjimky). Státy, ve kterých je hluboce zakořeněna mincovní tradice, razí své národní investiční mince. Rakousko má svůj Wiener Philharmoniker, Velká Británie má mince Sovereign a Britania, Spojené státy American Eagle, Kanada Maple Leaf, Jihoafričané Krugerrand, Austrálie Kangaroo a Číňané Pandu. Investiční mince se dají koupit v různých hmotnostech, nejčastěji od 1/10 do 1 trojské unce.
zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico