x

Garanti a medailéři

Je nám ctí
Jsme hrdí na to, že kvalitu a úroveň Českých dukátů potvrzují naši garanti a spolupracují s námi nejlepší medailéři.
Známá česká numismatička, historička a archivářka, držitelka medaile Ministerstva vnitra ČR za zásluhy o rozvoj archivnictví.
doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
odborný garant Českých dukátů

Vystudovala obor archivnictví-historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde obdržela titul PhDr. v oboru archivnictví. V rámci dalšího doktorského studia získala titul Ph.D. v oboru pomocných věd historických. Při habilitačním řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obhájila svou odbornou i pedagogickou činnost a stala se docentkou pomocných věd historických se zaměřením na numismatiku. Odborně se dlouhodobě zabývá českými a československými dějinami období středověku a 20. století, se zaměřením na pomocné vědy historické, zejména na numismatiku a metrologii.

Během své praxe působila jako archivářka ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, ve Státním okresním archivu v Hradci Králové a jako numismatička v Muzeu východních Čech. Své znalosti a zkušenosti uplatnila při řešení a oponování četných grantů a jejich výstupů i při působení v různých oborových komisích a českých i mezinárodních společnostech. K jejím nejvýznamnějším aktivitám patří dlouhodobé členství v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze při České národní bance v Praze, působení ve výboru Asociace umělců medailérů v Praze, práce soudní znalkyně se specializací na numismatiku a medaile a vypracovávání expertních posudků pro státní orgány i soukromé osoby.

Za svou odbornou práci obdržela od České numismatické společnosti v Hradci Králové vyznamenání za zásluhy o numismatiku a Ministerstvo vnitra ČR jí udělilo medaili za zásluhy o rozvoj archivnictví.

více
JUDr. Pavel Kosatík
spoluautor Kroniky první republiky

Začal psát v osmdesátých letech – tehdy literaturu sci-fi, tedy čistou fikci, protože, jak říká, "skutečnost za totality neexistovala". Hlubší než čtenářský zájem o historii se v něm probudil okamžitě po listopadovém převratu. Došel k závěru, že křehké základy nové demokracie sotva půjde zpevnit bez prožití a pochopení české historie XX. století; využil k tomu skutečnosti, že se po desetiletích začaly otevírat dlouho nepřístupné archivy. Později své studijní zájmy rozšířil i o starší období.

Snaží se pro každé nové téma volit jinou a originální formu. Žánrově se pohybuje na široké škále od esejistiky po beletrii. Od životopisů, jimiž začínal, se postupně přesouvá k syntézám. Za necelá tři desetiletí tímto způsobem nalezl velké množství čtenářů a fanoušků, kteří hltají jeho knihy jedním dechem.

Z životopisných knih vzbudily největší čtenářský ohlas kniha o manželkách čs. a českých prezidentů a dále pak biografie Jaroslava Preisse, Olgy Havlové, Jana Masaryka, dvoudílný životopis Ferdinanda Peroutky, knihy o Přemyslu Pittrovi, mladém Václavu Havlovi, o Pavlu Tigridovi, Věře Čáslavské, Emilu Zátopkovi a dalších. Řada těchto knih našla svou další podobu ve formě filmového či televizního dokumentu nebo v žánru komiksu. V poslední době vzbudila největší zájem Kosatíkova kniha Jiný TGM, "velký" životopis zakladatele čs. státu.

V posledních letech Pavel Kosatík jako scenárista působí i v oblasti hraného filmu. Ve spolupráci s režisérem Robertem Sedláčkem vznikl v letech 2013-2014 devítidílný cyklus České století, pojednávající klíčové epizody našich novodobých politických dějin od vzniku čs. republiky až po její rozpad. V roce 2018 přišel do kin film Hovory s TGM, inspirovaný myšlenkami dvou mimořádných čs. demokratů.

První republika je podle Pavla Kosatíka obdobím, na které by měla dnešní Česká republika navazovat. S neskrývaným nadšením přijal výzvu sepsat její jednadvacetidílnou kroniku, o které říká, že je jeho životním dílem.

více
Spisovatel a scenárista ve svobodném povolání. Uznávaný znalec historie, který nabízí neotřelý a mnohdy trefně kritický pohled na moderní české dějiny.
Hlavní metodik ochrany platidel České národní banky. Přední tuzemský odborník na historii mincovnictví na našem území.
JUDr. Jaroslav Moravec, Ph.D.
spoluautor Kroniky první republiky

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let absolvoval právnickou fakultu UK v Praze. Již za studií se zabýval měnovými systémy na našem území a od roku 1989 na toto téma publikuje v odborné literatuře. V roce 1991 nastoupil do Státní banky československé na úsek právní a technické přípravy a emise platidel a boje proti penězokazectví. Po celou dobu svého nepřetržitého působení v (dnes již) České národní bance se zabývá emisí peněz. V letech 2010–2012 zastával místo náměstka ředitele sekce peněžní a platebního styku a ředitele odboru ochrany platidel. Od roku 2012 vykonává pozici hlavního metodika ochrany platidel na pracovišti Zkušebny platidel, která se v centrálních bance zabývá emisí a ochranou platidel nepřetržitě od roku 1919.

Absolvoval semináře pořádané Deutsche Bundesbank, Banque de France, US Secret Service, Interpolem, Europolem, Evropskou centrální bankou, Evropským úřadem pro boj proti podvodům a další. Od roku 2003 je zástupcem v několika pracovních skupinách expertů, zabývajících se emisí platidel a jejich ochranou proti padělání. Od roku 2010 je předsedou Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Právní a technickou stránku platidel přednáší na právnické fakultě Univerzity Karlovy a příležitostně na Vysoké škole ekonomické a fakultě strojní Českého vysokého učení technického. Od roku 1989 přednesl přes 200 přednášek a v odborné literatuře publikoval na 250 článků.

Je mimo jiné autorem prací Vznik peněz a jejich vývoj na našem území, Rakousko-uherská korunová měna, Měnová reforma z roku 1892, monografií Mince Františka Josefa I. a Karla I. (dvě vydání), České mince (osm vydání) či Alfons Maria Mucha a tvorba československých papírových platidel. V roce 2018 se s Pavlem Kosatíkem vypravil na jednadvacetiletou pouť dějinami první Československé republiky. Je autorem numismatické části Kroniky první republiky.

více
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico