x
Spolupracovníci - Garanti

JUDr. Jaroslav Moravec, Ph.D.

JUDr. Jaroslav Moravec, Ph.D.

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let absolvoval právnickou fakultu UK v Praze. Již za studií se zabýval měnovými systémy na našem území a od roku 1989 na toto téma publikuje v odborné literatuře. V roce 1991 nastoupil do Státní banky československé na úsek právní a technické přípravy a emise platidel a boje proti penězokazectví. Po celou dobu svého nepřetržitého působení v (dnes již) České národní bance se zabývá emisí peněz. V letech 2010–2012 zastával místo náměstka ředitele sekce peněžní a platebního styku a ředitele odboru ochrany platidel. Od roku 2012 vykonává pozici hlavního metodika ochrany platidel na pracovišti Zkušebny platidel, která se v centrálních bance zabývá emisí a ochranou platidel nepřetržitě od roku 1919.

Absolvoval semináře pořádané Deutsche Bundesbank, Banque de France, US Secret Service, Interpolem, Europolem, Evropskou centrální bankou, Evropským úřadem pro boj proti podvodům a další. Od roku 2003 je zástupcem v několika pracovních skupinách expertů, zabývajících se emisí platidel a jejich ochranou proti padělání. Od roku 2010 je předsedou Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Právní a technickou stránku platidel přednáší na právnické fakultě Univerzity Karlovy a příležitostně na Vysoké škole ekonomické a fakultě strojní Českého vysokého učení technického. Od roku 1989 přednesl přes 200 přednášek a v odborné literatuře publikoval na 250 článků.

Je mimo jiné autorem prací Vznik peněz a jejich vývoj na našem území, Rakousko-uherská korunová měna, Měnová reforma z roku 1892, monografií Mince Františka Josefa I. a Karla I. (dvě vydání), České mince (osm vydání) či Alfons Maria Mucha a tvorba československých papírových platidel. V roce 2018 se s Pavlem Kosatíkem vypravil na jednadvacetiletou pouť dějinami první Československé republiky. Je autorem numismatické části Kroniky první republiky.
zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico