x
Královské kalendárium 18. díl

4. červen 1745: bitva Marie Terezie u Hohenfriedbergeru

4. červen 1745: bitva Marie Terezie u Hohenfriedbergeru

Boj o Slezsko mezi Marii Terezií a Bedřichem II.

Ve svém boji o Slezsko, který sváděla s pruským králem Bedřichem II. prakticky od svého nástupu na trůn, utrpěla Marie Terezie novou těžkou porážku 4. června 1745 v bitvě u Hohenfriedbergeru v Dolním Sasku.

Poté, co Prusové v roce 1743 opět vpadli do Čech, snažila se nepřítele ze země vypudit a útrapy války přenést za hranice své říše. To se jí do značné míry podařilo; na jaře 1745 vstoupila její armáda na území Dolního Saska a chystala se ke střetnutí s Prusy.
Síly byly celkem vyrovnané: 76 414 vojáků Marie Terezie a spojeneckých saských oddílů stanulo proti 76 975 Prusům.

Karel Lotrinský, mladší bratr Františka Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie, který habsburské armádě velel, však nebyl dobrým vojevůdcem. Neprohlédl lest Prusů, kteří předstírali, že od vsi Hohenfriedbergeru ustupují směrem k Vratislavi, ale zatím zaujali skrytá postavení v lesích podél cest a chystali se habsburské vojáky napadnout ze zálohy. To se jim také podařilo a přineslo úspěch.

4. červen 1745: bitva Marie Terezie u Hohenfriedbergeru

Průběh bitvy u Hohenfriedbergeru

Bitva začala o půl sedmé ráno a trvala plné čtyři hodiny. Prusové zaútočili na saské jednotky – tvořilo je 12 praporů pěchoty – a na čtyři pluky habsburské jízdy. Jejich úder byl zdrcující. I když se armáda Marie Terezie vedená Karlem Lotrinským po prvním překvapení zformovala k odporu, její levé křídlo bylo po dvou nových úderech Prusů rozdrceno a obráceno na útěk. Pak podniklo pruské jezdectvo masivní útok na pravé křídlo vojsk Karla Lotrinského a také je částečně zničilo, částečně zahnalo na útěk. O bitvě tak bylo rozhodnuto. Ztráty, které utrpěli habsburští vojáci, byly velmi těžké: 3815 mrtvých, 5759 raněných a 5647 zajatých.

Porážka vojsk Marie Terezie a ztráta Slezska

Po této porážce ustoupila vojska Marie Terezie zpět na území Čech, Prusové je však pronásledovali a přinutili k dalším bitvám, ve kterých opět zvítězili – 30. září v bitvě u Dolního Žďáru nedaleko Trutnova, 23. listopadu 1745 u Hennersdorfu v Horní Lužici a 15. prosince u Kesselsdorfu poblíž Drážďan.
Panovnici nezbylo nic jiného než hledat cestu k dohodě s pruským králem. Stalo se tak 25. prosince 1745 v Drážďanech, kde s Bedřichem II. byla nucena uzavřít mír, jímž opět potvrdila, že se vzdává Slezska v jeho prospěch.

Série těžkých porážek, které její armáda utrpěla, ji však přiměla k radikálním rozhodnutím: svého švagra Štěpána Lotrinského zbavila velení a přikročila k pronikavým reformám své armády a její modernizaci.

Marie Terezie na pamětních medailích Českých dukátů

Dukáty ve zlatě a stříbře věnované Marii Terezii jsme vydali v nízké emisi v roce 2017 k výročí 300 let od jejího narození 13. 6. 1717. Prohlédněte si je v našem eshopu, stále máte ještě možnost je zakoupit, a to s vyjímkou zlatého pětidukátu Marie Terezie, který je již vyprodán.


Pro České dukáty sepsal historik Jiří Pernes, autorem obrazu bitv je Carl Röchling.

Doporučujeme
Marie Terezie
Marie Terezie
zobrazit dukát
zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico