x

Garanti

Vysokou odbornou úroveň Českých dukátů potvrzují naši garanti a další významní spolupracovníci.
story img
Známá česká numismatička, historička a archivářka, držitelka medaile Ministerstva vnitra ČR za zásluhy o rozvoj archivnictví.
doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
odborný garant Českých dukátů

Vystudovala obor archivnictví-historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde obdržela titul PhDr. v oboru archivnictví. V rámci dalšího doktorského studia získala titul Ph.D. v oboru pomocných věd historických. Při habilitačním řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obhájila svou odbornou i pedagogickou činnost a stala se docentkou pomocných věd historických se zaměřením na numismatiku. Odborně se dlouhodobě zabývá českými a československými dějinami období středověku a 20. století, se zaměřením na pomocné vědy historické, zejména na numismatiku a metrologii.

Během své praxe působila jako archivářka ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, ve Státním okresním archivu v Hradci Králové a jako numismatička v Muzeu východních Čech. Své znalosti a zkušenosti uplatnila při řešení a oponování četných grantů a jejich výstupů i při působení v různých oborových komisích a českých i mezinárodních společnostech. K jejím nejvýznamnějším aktivitám patří dlouhodobé členství v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze při České národní bance v Praze, působení ve výboru Asociace umělců medailérů v Praze, práce soudní znalkyně se specializací na numismatiku a medaile a vypracovávání expertních posudků pro státní orgány i soukromé osoby.

Za svou odbornou práci obdržela od České numismatické společnosti v Hradci Králové vyznamenání za zásluhy o numismatiku a Ministerstvo vnitra ČR jí udělilo medaili za zásluhy o rozvoj archivnictví.

story-img
Zikmund Lucemburský
Zlatá pamětní medaile s portrétem Zikmunda Lucemburského
Varianty
dukát, dvoudukát, pětidukát, desetidukát, celá sada
Více informací
ak. soch. Zbyněk Fojtů
odborný garant Českých dukátů

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od roku 1992 působí jako pedagog na Vyšší odborné škole a Střední umělecké škole Václava Hollara v Praze. V roce 2002 se poprvé zúčastnil soutěže České národní banky na realizaci pamětní mince ke 100. výročí Emila Holuba.

V roce 2003 vyhrál soutěž na pamětní minci ke vstupu České republiky do Evropské unie. V současné době má již 23 realizací pamětních mincí ze soutěží pro Českou národní banku a během posledních deseti let celkově realizoval více než 100 návrhů medailí a mincí (mimo zakázek pro ČNB také pro Českou mincovnu a další státní a soukromé instituce). Zabývá se i další sochařskou tvorbou, realizoval např. pomníky, portréty, pamětní desky, insignie atd.

„Když jsem byl osloven panem Vladimírem Olmrem a požádán o spolupráci na dlouhodobějším projektu na téma českých králů a královen, velmi mě to potěšilo. Historické náměty mám při navrhování pamětních mincí a medailí nejraději a zároveň jsem v tomto koncepčním přístupu viděl i záruku kvality.“

Jeden z nejúspěšnějších českých medailérů, podle jeho návrhů realizovala ČNB nejvíce pamětních mincí v naší historii.
story img
story img
Spisovatel a scenárista ve svobodném povolání. Uznávaný znalec historie, který nabízí neotřelý a mnohdy trefně kritický pohled na moderní české dějiny.
JUDr. Pavel Kosatík
spoluautor Kroniky první republiky

Začal psát v osmdesátých letech – tehdy literaturu sci-fi, tedy čistou fikci, protože, jak říká, "skutečnost za totality neexistovala". Hlubší než čtenářský zájem o historii se v něm probudil okamžitě po listopadovém převratu. Došel k závěru, že křehké základy nové demokracie sotva půjde zpevnit bez prožití a pochopení české historie XX. století; využil k tomu skutečnosti, že se po desetiletích začaly otevírat dlouho nepřístupné archivy. Později své studijní zájmy rozšířil i o starší období.

Snaží se pro každé nové téma volit jinou a originální formu. Žánrově se pohybuje na široké škále od esejistiky po beletrii. Od životopisů, jimiž začínal, se postupně přesouvá k syntézám. Za necelá tři desetiletí tímto způsobem nalezl velké množství čtenářů a fanoušků, kteří hltají jeho knihy jedním dechem.

Z životopisných knih vzbudily největší čtenářský ohlas kniha o manželkách čs. a českých prezidentů a dále pak biografie Jaroslava Preisse, Olgy Havlové, Jana Masaryka, dvoudílný životopis Ferdinanda Peroutky, knihy o Přemyslu Pitrovi, mladém Václavu Havlovi, o Pavlu Tigridovi, Věře Čáslavské, Emilu Zátopkovi a dalších. Řada těchto knih našla svou další podobu ve formě filmového či televizního dokumentu nebo v žánru komiksu. V poslední době vzbudila největší zájem Kosatíkova kniha Jiný TGM, "velký" životopis zakladatele čs. státu.

V posledních letech Pavel Kosatík jako scenárista působí stále častěji i v oblasti hraného filmu. Ve spolupráci s režisérem Robertem Sedláčkem vznikl v letech 2013-2014 devítidílný cyklus České století, pojednávající klíčové epizody našich novodobých politických dějin od vzniku čs. republiky až po její rozpad. V roce 2018 přišel do kin film Hovory s TGM, inspirovaný myšlenkami dvou mimořádných čs. demokratů.

První republika je podle Pavla Kosatíka obdobím, na které by měla dnešní Česká republika navazovat. S neskrývaným nadšením přijal výzvu sepsat její jednadvacetidílnou kroniku, o které říká, že je jeho životním dílem.

JUDr. Jaroslav Moravec, Ph.D.
spoluautor Kroniky první republiky

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let absolvoval právnickou fakultu UK v Praze. Již za studií se zabýval měnovými systémy na našem území a od roku 1989 na toto téma publikuje v odborné literatuře. V roce 1991 nastoupil do Státní banky československé na úsek právní a technické přípravy a emise platidel a boje proti penězokazectví. Po celou dobu svého nepřetržitého působení v (dnes již) České národní bance se zabývá emisí peněz. V letech 2010–2012 zastával místo náměstka ředitele sekce peněžní a platebního styku a ředitele odboru ochrany platidel. Od roku 2012 vykonává pozici hlavního metodika ochrany platidel na pracovišti Zkušebny platidel, která se v centrálních bance zabývá emisí a ochranou platidel nepřetržitě od roku 1919.

Absolvoval semináře pořádané Deutsche Bundesbank, Banque de France, US Secret Service, Interpolem, Europolem, Evropskou centrální bankou, Evropským úřadem pro boj proti podvodům a další. Od roku 2003 je zástupcem v několika pracovních skupinách expertů, zabývajících se emisí platidel a jejich ochranou proti padělání. Od roku 2010 je předsedou Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Právní a technickou stránku platidel přednáší na právnické fakultě Univerzity Karlovy a příležitostně na Vysoké škole ekonomické a fakultě strojní Českého vysokého učení technického. Od roku 1989 přednesl přes 200 přednášek a v odborné literatuře publikoval na 250 článků.

Je mimo jiné autorem prací Vznik peněz a jejich vývoj na našem území, Rakousko-uherská korunová měna, Měnová reforma z roku 1892, monografií Mince Františka Josefa I. a Karla I. (dvě vydání), České mince (osm vydání) či Alfons Maria Mucha a tvorba československých papírových platidel. V roce 2018 se s Pavlem Kosatíkem vypravil na jednadvacetiletou pouť dějinami první Československé republiky. Je autorem numismatické části Kroniky první republiky.

Hlavní metodik ochrany platidel České národní banky. Přední tuzemský odborník na historii mincovnictví na našem území.
story img
chcete se zeptat?
odběr newsletteru