x

Garanti

Unikátnost naší kolekce potvrzují i garanti projektu České dukáty.
story img
Známá česká numismatička, historička a archivářka, držitelka medaile Ministerstva vnitra ČR za zásluhy o rozvoj archivnictví.
doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

Vystudovala obor archivnictví-historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde obdržela titul PhDr. v oboru archivnictví. V rámci dalšího doktorského studia získala titul Ph.D. v oboru pomocných věd historických. Při habilitačním řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obhájila svou odbornou i pedagogickou činnost a stala se docentkou pomocných věd historických se zaměřením na numismatiku. Odborně se dlouhodobě zabývá českými a československými dějinami období středověku a 20. století, se zaměřením na pomocné vědy historické, zejména na numismatiku a metrologii.

Během své praxe působila jako archivářka ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, ve Státním okresním archivu v Hradci Králové a jako numismatička v Muzeu východních Čech. Své znalosti a zkušenosti uplatnila při řešení a oponování četných grantů a jejich výstupů i při působení v různých oborových komisích a českých i mezinárodních společnostech. K jejím nejvýznamnějším aktivitám patří dlouhodobé členství v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze při České národní bance v Praze, působení ve výboru Asociace umělců medailérů v Praze, práce soudní znalkyně se specializací na numismatiku a medaile a vypracovávání expertních posudků pro státní orgány i soukromé osoby.

Za svou odbornou práci obdržela od České numismatické společnosti v Hradci Králové vyznamenání za zásluhy o numismatiku a Ministerstvo vnitra ČR jí udělilo medaili za zásluhy o rozvoj archivnictví.

story-img
Eliška Rejčka
Zlatá pamětní medaile s portrétem Elišky Rejčky
Varianty
dukát, dvoudukát, pětidukát, desetidukát, celá sada
Více informací
story img
Jeden z nejúspěšnějších českých medailérů, podle jeho návrhů realizovala ČNB nejvíce pamětních mincí v naší historii.
ak. soch. Zbyněk Fojtů

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Od roku 1992 působí jako pedagog na Vyšší odborné škole a Střední umělecké škole Václava Hollara v Praze. V roce 2002 se poprvé zúčastnil soutěže České národní banky na realizaci pamětní mince ke 100. výročí Emila Holuba.

V roce 2003 vyhrál soutěž na pamětní minci ke vstupu České republiky do Evropské unie. V současné době má již 23 realizací pamětních mincí ze soutěží pro Českou národní banku a během posledních deseti let celkově realizoval více než 100 návrhů medailí a mincí (mimo zakázek pro ČNB také pro Českou mincovnu a další státní a soukromé instituce). Zabývá se i další sochařskou tvorbou, realizoval např. pomníky, portréty, pamětní desky, insignie atd.

„Když jsem byl osloven panem Vladimírem Olmrem a požádán o spolupráci na dlouhodobějším projektu na téma českých králů a královen, velmi mě to potěšilo. Historické náměty mám při navrhování pamětních mincí a medailí nejraději a zároveň jsem v tomto koncepčním přístupu viděl i záruku kvality.“

chcete se zeptat?