x
Na paměť českých králů a královen

Zikmund Lucemburský

Stříbrná medaile
odražek pětidukátu info
Limitovaná emise pouze50Ks
Autor: ak. soch. Zbyněk Fojtů
Materiál: Ag 999 / 1000
Hmotnost: 12,00 g
Průměr: 34 mm
Číslování: ano, v ploše reverzní strany
 
Cena 2 200
Koupit
Zikmund Lucemburský
SBĚRATELSKÁ KOLEKCE
Sbírejte s námi české krále a královny

Sběratelský cyklus Na paměť českých králů a královen je unikátním počinem Českých dukátů. Během let 2016 až 2035 vydáme na stříbrných medailích (autentických odražcích dukátových medailí) celkem čtyřicet českých králů a nejvýznamnějších královen.

Buďte u toho s námi. Vytvořte si hodnotnou sbírku mapující významnou epochu naší historie.

Stříbrné medaile vydáváme v limitovaném nákladu. Jedná se o autorský počin jednoho z nejvýznamnějších českých medailérů ak. soch. Zbyňka Fojtů. Medaile jsou číslované.

CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ ZBYŇKA FOJTŮ
Zikmund Lucemburský

Averz : Při modelování portrétu Zikmunda Lucemburského jsem se zpočátku držel nejvěrohodnějšího malířského vyobrazení tohoto panovníka od italského malíře Pisanella, ale nakonec jsem udělal dvě jemné změny – posunul jsem pohled očí přímo na diváka (u malíře se Zikmund dívá mimo) a také jsem dal rty k sobě (na obraze jsou vidět horní i dolní řada zubů), na reliéfu to vypadalo, jako by cenil zuby. Myslím, že tyto změny sádrovému modelu prospěly.

Reverz : U dukátu a dvoudukátu je zobrazena jezdecká pečeť Zikmunda, patřící mezi nekrásnější panovnické pečeti vrcholné gotiky. Dal jsem pečeti přednost před Zikmundovými mincemi, aby se zachoval jednotící spojovací prvek u Lucemburků – i u Karla IV. je zobrazena na dukátu a dvoudukátu panovnická pečeť. Zikmund měl stejně jako jeho otec rád rytířské turnaje, proto má jeho zobrazení na koni svou logiku.

Z období Zikmundovy vlády se nezachovala žádná významnější architektonická památka na našem území, proto jsem v případě pětidukátu a desetidukátu zvolil zobrazení Zikmunda jako vladaře politika. Zdědil po svém otci vynikající státnické schopnosti, měl ale smůlu, že vládl v podstatně složitějším období. Musel například řešit tureckou hrozbu a papežské schizma.

Na medaili je zachyceno v nízkém reliéfu město Kostnice, kde probíhal koncil. Toto město má pro náš národ negativní význam – upálení mistra Jana Husa, které je významnou událostí v našich dějinách. Reliéf je doplněn jedním ze Zikmundových erbů.

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA GARANTY NAŠEHO PROJEKTU
collection text img
chcete se zeptat?
odběr newsletteru