x
Novinky

Výročí 780 let od úmrtí Konstancie Uherské

Výročí 780 let od úmrtí Konstancie Uherské

Konstancie Uherská, česká královna a druhá manželka Přemysla Otakara I.

(17. února 1180 Ostřihom - 6. prosince 1240 Předklášteří)

Narodila se do skutečně královské rodiny, její otec Béla III. byl vladařem Uher, její dva bratři králové, sestra byzantskou císařovnou a teta manželkou českého knížete Bedřicha. I Konstancie se stala královnou a ženou významného panovníka, ale příběh to byl rovný mnohým dnešním telenovelám.

Když potkala Přemysla, už jednu ženu měl

Když se Konstancie potkala se svým budoucím mužem, Přemyslem Otakarem I., už jednu manželku měl. A nejen to, s Adlétou Míšeňskou měl dokonce čtyři děti. To ale Přemyslovi nebránilo v tom, aby po téměř dvaceti letech manželství, Adlétu i s dětmi zapudil. Kdoví, možná se do mladé Konstancie zamiloval, a nebo jen ve sňatku s uherskou princeznou viděl více výhod. Jako důvod k rozvodu uváděl jejich rodové příbuzenství. Co na tom, že to dosud nikomu nevadilo.

Odvolání k papeži a boj o neplatnost manželství

Adléta se ale jen tak vzdát nechtěla, natož pokud jejich prvorozený syn Vratislav měl mít právo na trůn. Když se v roce 1199 Přemysl s Konstancií oženil, odmítala tento sňatek, stejně jako její rodina a dokonci i pražská kurie. Odešla ke svému bratrovi Dětřichovi a strýci Dedovi, čímž Přemysl získal ve Wettinech nesmiřitelné nepřátele. Adléta bojovala za svá práva dál a odvolala se přímo k papeži Inocenci III. Ten se ale rozhodnutí vyhýbal jak mohl. 

Výročí 780 let od úmrtí Konstancie Uherské

Opuštění trůnu a rychlý návrat zpět

Zvláštní zlom nastal v letech 1204-1205, kdy Konstancie musela své místo Adlétě uvolnit. Přemysl svou bývalou ženu přijal zpět, ale šlo pouze o vynucené politické rozhodnutí Filipem Švábským. Když Konstancie v roce 1205 porodila Přemyslovi syna Václava, Adléta opět opuštěla panství. To už donutilo jednat i papeže. Zahájil nový proces proti tomuto nevhodnému manželství a Přemysla uvrhnul pro jeho neposlušnost do církevní klatby. Celý spor vyřešila až Adlétina smrt v roce 1211. Inocenc III. nakonec uznal svatbu s Konstancií a legitimoval všechny královy děti.

Konstancie prožila s Přemyslem více než dvacet let. Když v roce 1230 zemřel, začala se věnovat zakladatelské činnosti. Založila svůj vytoužený klášter na Moravě a položila základ konventu Porta Coeli (Brána nebes) v Předklášteří u Tišnova, ve kterém v roce 1240 zemřela a byla pochována.

Konstancie Uherská na medailích Českých dukátů

České dukáty vydají medaile na počest Konstancie Uherské v roce 2030.

zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico