x
Novinky

Matyáš II. Habsburský na dukátových medailích

Matyáš II. Habsburský na dukátových medailích

V březnu roku 2019 si připomeneme výročí 400 let od úmrtí českého krále Matyáše II. Habsburského. Pokud budeme za řádného nositele tohoto titulu považovat i Matyáše Korvína, pak je Matyáš, mladší bratr Rudolfa II., toho jména druhým na českém trůně.

Matyáš získal v roce 1608 uherskou královskou korunu a do jisté míry vyrovnal své postavení se svým nevýrazným císařsko-královským bratrem Rudolfem II. Časté názorové konflikty mezi bratry přerostly v roce 1609 v konflikt otevřený. Matyáš s rakousko-moravsko-uherským vojskem vytáhl na Prahu. Konflikt byl zažehnán takzvaným Libeňským mírem.

Rudolf postoupil Matyášovi vládu nad Moravou, Rakousy a Uhrami. Ponechal si pod kontrolou Čechy, Slezsko a Horní i Dolní Lužici. Rudolfův zhoršující se zdravotní stav prohluboval nespokojenost českých stavů a uherský král, rakouský vévoda a moravský markrabě Matyáš se snažil přimět svého staršího bratra (bez legitimního nástupce trůnu) k abdikaci. Rudolf udělal další ústupek v tom, že si ponechal císařský titul a českou korunu postoupil Matyášovi. Ten byl 23. 5. 1611 korunován na českého krále. Za vlády Matyáše II. přestala být Praha metropolí Svaté říše římské národa německého a císařský dvůr se natrvalo přesunul do Vídně. V Království českém pak císaře a krále zastupovali místodržící, vybíraní výlučně z řad katolické šlechty.

Na dukátových a stříbrných medailích bude vyobrazen český král Matyáš II. v renesančním oděvu s typickým dobovým krejzlem. Akademický sochař Zbyněk Fojtů se inspiroval jedním z mála dochovaných dobových portrétů panovníka. Pro reverzní strany jsme vybrali dukát s postavou panovníka (dukát a dvoudukát) a jednu z mála významných památek, které v Česku za éry Matyáše II. vznikly (pětidukát a desetidukát). Matyášova brána je impozantní slavnostní vstupní brána do Pražského hradu. Vede z I. na II. nádvoří. Vznikla patrně ještě na popud Matyášova bratra Rudolfa, dokončena byla však již za doby panování jeho mladšího bratra. Jako ochutnávku před samotnou emisí Vám přinášíme fotky z ateliéru Zbyňka Fojtů. Zachytili jsme ho při dokončování sádrových modelů nových dukátových a stříbrných medailí.

zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru
yt-ico