x
Královské kalendárium 17. díl

27. květen 1471 - volba Vladislava Jagellonského českým králem

27. květen 1471 - volba Vladislava Jagellonského českým králem

Od 27. května 1471 měli Češi nového panovníka. Sněm v Kutné Hoře toho dne zvolil českým králem Vladislava Jagellonského, teprve patnáctiletého syna polského krále Kazimíra.

Volba nebyla jednomyslná, Čechy totiž byli zemí nábožensky i politicky rozdělenou. Už za života Jiřího Poděbradského byl 3. května 1469 hlasy katolických pánů v Olomouci zvolen vzdorokrálem uherský panovník a bývalý Jiřího zeť, uherský král Matyáš Korvín.

Mohlo se to stát jen v důsledku toho, že papež Pavel II. prohlásil Jiřího z Poděbrad 23. prosince 1466 jako kacíře za sesazeného z trůnu a proti kališnickým Čechám vyhlásil křížovou výpravu.
Ale český sněm olomouckou volbu Matyášovu prohlásil za neplatnou a na návrh Jiřího z Poděbrad uznal právě nástupnictví Vladislava Jagellonského, a to z toho důvodu, že jeho matka byla sestrou předčasně zemřelého krále Ladislava Pohrobka, jenž vládl před Jiřím Poděbradským.

Český sněm následně vyslal do Krakova poselstvo, které polskému dvoru výsledek volby oznámilo a podmínilo ji stvrzením listiny s 19 články, 19 požadavky, jež musel mladý princ stvrdit, pokud chtěl, aby na jeho hlavě spočinula Svatováclavské koruna.

Z nich nejvýznamnější byl požadavek, aby zachovával basilejská kompaktáta a zajistil jejich potvrzení papežem. Mladý Vladislav na tuto podmínku přistoupil, aniž si bezpochyby uvědomoval, k jak těžkému úkolu se zavázal.

Korunovace českým králem a její neuznání Matyášem Korvínem

Mladý Jagellonec přijel do Prahy 19. srpna 1471 a o tři dny později byl slavnostně korunován českým králem. Do české historie vstoupil jako Vladislav II. Jagellonský.

Matyáš Korvín jeho volbu neuznal. Ovládal v té době nejen část Čech, ale také polovinu Moravy, Slezsko a Lužice a byl přesvědčen, že nezkušený polský šlechtic pro něj nebude vážným soupeřem. Proto se hned den po jeho volbě, 28. května 1471, papežským legátem nechal v Jihlavě českým králem korunovat sám a Vladislavovi vypověděl boj. Všichni tehdy byli přesvědčeni, že vítěz je jasný, všichni sázeli na Matyáše a Vladislavovi dlouhou vládu nepředvídali.

27. květen 1471 - volba Vladislava Jagellonského českým králem

Boj Vladislava II. Jagellonského o českou korunu

Život je však plný nečekaných překvapení, a i v souboji obou těchto soupeřů přinesl netušené zvraty. Mladý Jagellonec nejen svoji pozici uhájil a vládl až do své smrti v roce 1516, ale dokonce se po skonu Matyáše Korvína v roce 1490 sám stal králem uherským a ke všemu se ještě oženil s jeho manželkou, královnou Beatricí Aragonskou.

Po zvolení uherským králem sice Prahu musel opustit a přesídlil do Budína, českým panovníkem však zůstal. Pravdou ovšem je, že za jeho vlády královská moc v zemi výrazně poklesla ve prospěch šlechty a také se vyostřilo napětí mezi šlechtou a městy.

Vladislav II. Jagellonský na pamětních medailích Českých dukátů

Dukáty ve zlatě a stříbře věnované Vladislavu II. Jagellonskému jsme vydali v omezené sérii v roce 2016 k výročí 500 let od jeho úmrtí 13.3.1516. Prohlédněte si je v našem eshopu, stále máte ještě možnost si je zakoupit.

Pro České dukáty sepsal historik Jiří Pernes.


Doporučujeme
Vladislav II. Jagellonský
Vladislav II. Jagellonský
zobrazit dukát
zajímavosti a novinky
Přečtěte si
Další články
chcete se zeptat?
odběr newsletteru