x

Zikmund Lucemburský

Dukátová ražba s portrétem posledního císaře středověku
collection collection
Zlatý
Raženo0Ks

Potřebujete individuální způsob financování?

Kontaktujte našeho obchodního zástupce, který vám vysvětlí jeho možnosti.

Eliška Rejčka 0
Zikmund Lucemburský 0
Marie Terezie 0
František Josef I. 0
Vladislav II. Jagellonský 0
Karel IV. 0
 
Cena celkem 0
chci koupit kolekci zlatých ů
Zikmund Lucemburský
SBĚRATELSKÁ KOLEKCE
Kolekce zlatých ů

Unikátní sběratelská kolekce všech doposud vyšlých panovníků.

Koupí této kolekce získáte jedinečnou možnost sbírat všechny dukáty se stejným ražebním číslem.

chci koupit kolekci dukátů
CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ ZBYŇKA FOJTŮ
Zikmund Lucemburský

Averz : Při modelování portrétu Zikmunda Lucemburského jsem se zpočátku držel nejvěrohodnějšího malířského vyobrazení tohoto panovníka od italského malíře Pisanella, ale nakonec jsem udělal dvě jemné změny – posunul jsem pohled očí přímo na diváka (u malíře se Zikmund dívá mimo) a také jsem dal rty k sobě (na obraze jsou vidět horní i dolní řada zubů), na reliéfu to vypadalo, jako by cenil zuby. Myslím, že tyto změny sádrovému modelu prospěly.

Reverz : U dukátu a dvoudukátu je zobrazena jezdecká pečeť Zikmunda, patřící mezi nekrásnější panovnické pečeti vrcholné gotiky. Dal jsem pečeti přednost před Zikmundovými mincemi, aby se zachoval jednotící spojovací prvek u Lucemburků – i u Karla IV. je zobrazena na dukátu a dvoudukátu panovnická pečeť. Zikmund měl stejně jako jeho otec rád rytířské turnaje, proto má jeho zobrazení na koni svou logiku.

Z období Zikmundovy vlády se nezachovala žádná významnější architektonická památka na našem území, proto jsem v případě pětidukátu a desetidukátu zvolil zobrazení Zikmunda jako vladaře politika. Zdědil po svém otci vynikající státnické schopnosti, měl ale smůlu, že vládl v podstatně složitějším období. Musel například řešit tureckou hrozbu a papežské schizma.

Na medaili je zachyceno v nízkém reliéfu město Kostnice, kde probíhal koncil. Toto město má pro náš národ negativní význam – upálení mistra Jana Husa, které je významnou událostí v našich dějinách. Reliéf je doplněn jedním ze Zikmundových erbů.

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA GARANTY NAŠEHO PROJEKTU
collection text img
Přečtěte si zajímavé příběhy ze života našich panovníků
Ročenka Českých dukátů
OTEVŘÍT ROČENKU
chcete se zeptat?
odběr newsletteru