x

Eliška Rejčka

Dukátová ražba s portrétem české a polské královny
collection collection
Zlatý
Raženo0Ks

Potřebujete individuální způsob financování?

Kontaktujte našeho obchodního zástupce, který vám vysvětlí jeho možnosti.

Eliška Rejčka 0
Zikmund Lucemburský 0
Marie Terezie 0
František Josef I. 0
Vladislav II. Jagellonský 0
Karel IV. 0
 
Cena celkem 0
chci koupit kolekci zlatých ů
Eliška Rejčka
SBĚRATELSKÁ KOLEKCE
Kolekce zlatých ů

Unikátní sběratelská kolekce všech doposud vyšlých panovníků.

Koupí této kolekce získáte jedinečnou možnost sbírat všechny dukáty se stejným ražebním číslem.

chci koupit kolekci dukátů
CO INSPIROVALO AUTORA MEDAILÍ ZBYŇKA FOJTŮ
Eliška Rejčka

Averz :

Při modelování portrétu Elišky Rejčky jsem se inspiroval dostupnými prameny. K dispozici jsem měl různé obrazové materiály a iluminace královny. Po více než sedmi stech letech však nebyly úplně nejzřetelnější. Proto jsem se snažil obličej přibližně „rekonstruovat“ v základních proporcích. Eliška bývá velmi často zobrazena s typickou látkou přes vlasy a nařasenou draperií u krku, to jsem zachoval i u kreseb.

Reverz :

U dukátu a dvoudukátu jsem původně navrhl dvě varianty reverzu. Na první návrh jsem umístil jedinou známou pečeť Elišky Rejčky. Podle mého názoru patří k výtvarně nejzdařilejším pečetím své doby. U druhé varianty jsem použil detail s iniciálou z iluminace, kterou nechala Eliška vytvořit. Pro realizaci byla vybrána první varianta.

U pětidukátu a desetidukátu jsem připravil návrhů více. Jako první vznikly kresby se dvěma portály z katedrály sv. Ducha v Hradci Králové. Tyto architektonické detaily jsou typickou ukázkou nastupující vrcholné gotiky v českých zemích. V dalších návrzích jsem použil klenbu z augustiniánského kláštera v Brně, jenž Eliška Rejčka založila a kde je i pohřbena. Jeden z těchto návrhů obsahuje značku královny z dlažby kláštera. Ta zdobí místo jejího posledního odpočinku. Realizována je varianta s jedním z portálů katedrály sv. Ducha v Hradci Králové. Značku jsme na ni z úcty ke královně doplnili.

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA GARANTY NAŠEHO PROJEKTU
collection text img
Přečtěte si zajímavé příběhy ze života našich panovníků
Ročenka Českých dukátů
OTEVŘÍT ROČENKU
chcete se zeptat?
odběr newsletteru